Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług
KERKO sp. z o.o.
36-073 Strażów 366